Το UAV Sec Forum θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της SECUREXPO και είναι μια εξειδικευμένη εκδήλωση με σημείο αναφοράς την ανάπτυξη και σύνδεση των μη επανδρωμένων συστημάτων με τον τομέα της ασφάλειας.

Το Forum ειδικεύεται στη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων από τις αρχές & τους οργανισμούς ασφαλείας.

  • Πως χρησιμοποιούνται τα UAV’s από τις υπηρεσίες ασφαλείας;
  • Ποιες είναι οι τρέχουσες απειλές;
  • Ποια συγκεκριμένα προβλήματα υπάρχουν σε αυτό το τομέα;

 

Το UAV Sec Forum απευθύνεται σε όλους εκείνους που παρέχουν λύσεις μη επανδρωμένων συστημάτων σε κυβερνητικές υπηρεσίες και εμπορικούς οργανισμούς ασφάλειας και προστασίας όπως:

Drone/UAV manufacturers & distributors, Anti-Drone/Drone Detection, Drone Applications, Ground Robotics Manufacturers, Education, Software Suppliers, Data Services.

 

Οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια έχουν μια μοναδική ευκαιρία να δικτυωθούν, να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να συζητήσουν ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τα μη επανδρωμένα συστήματα.

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

Τηλέφωνο Κύπρου: +357 25281826,

Τηλέφωνο Αθήνας: +30 210 6619827, +30 210 3006619

contact@securexpo.eu